PROJEKT INFO

Nowa jakość w oprogramowaniu

DANE KONTAKTOWE

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Czas trwania kursu 15 godzin

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z komputerem. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom umiejętności sprawnego wykorzystania komputera w pracy i w życiu codziennym. Projektując kurs uwzględniliśmy fakt, że jego uczestnikami mogą być osoby starsze oraz osoby pierwszy raz pracujące z komputerem dlatego tempo pracy i przekazywana treść jest dostosowywana do potrzeb i możliwości grupy. 

Realizowana tematyka:

Obsługa komputera

 • Podstawowe czynności – logowanie do systemu operacyjnego
 • Tworzenie nowych kont użytkowników
 • Kopiowanie, przenoszenie i zarządzanie plikami i folderami

Użytkowanie Internetu

 • Tworzenie kont e-mail
 • Wysyłanie i odbieranie poczty
 • Wyszukiwanie wiadomości w Internecie

Obsługa programów biurowych MS Word, MS Excel

 • Tworzenie dokumentów tekstowych
 • Formatowanie dokumentów
 • Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w MS Power Point

 

Szacunkowy koszt szkolenia w PLN netto: 600

 
ARKUSZE KALKULACYJNE - MS EXCEL

Czas trwania szkolenia 10 godzin (szkolenie dwustopniowe 2x10h)

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i obsługą arkuszy kalkulacyjnych. Szkolenie prowadzone jest na najpopularniejszych wersjach arkuszy kalkulacyjnych - MS Excel 2003/2007.

Tematy związane z arkuszem kalkulacyjnym:

Tworzenie arkusza

 • Tworzenie nowego skoroszytu
 • Wstawianie arkuszy do skoroszytów
 • Kopiowanie i przenoszenie arkuszy

Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Wprowadzanie danych
 • Formatowanie obszaru danych i obszaru arkusza
 • Formatowanie danych

Formuły i funkcje

 • Tworzenie formuł
 • Wstawianie i wykorzystywanie funkcji matematycznych i statystycznych
 • Wykorzystywanie funkcji warunkowej "jeżeli"
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje tekstowe

Obiekty

 • Wstawianie wykresów
 • Formatowanie wykresów
 • Wstawianie schematów organizacyjnych
 • Wstawianie i formatowanie grafiki

Dodatkowe narzędzia arkusza kalkulacyjnego

 • Suma częściowa
 • Tabele przestawne
 • Scenariusze

Drukowanie danych

 • Ustawianie obszaru wydruku
 • Nagłówki i stopki
 • Drukowanie arkusza

 

Szacunkowy koszt szkolenia w PLN netto: 1200

 

 

ADMINISTRACJA WINDOWS XP/VISTA/7

Czas trwania szkolenia 15 godzin

Szkolenie dla użytkowników i początkujących administratorów systemów operacyjnych Windows. Szkolenie prowadzone jest na najpopularniejszych wersjach systemu Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Łącznie jest to 15 godzin zajęć warsztatowych. W ramach zajęć przewidziana jest instalacja, konfiguracja oraz administracja wymienionymi systemami na stacjach roboczych.

Realizowane zagadnienia:

 • Instalacja systemu operacyjnego Windows
  • Partycjonowanie
  • Rozwiązywanie problemów z dyskami SATA
 • Konsola administracyjna Windows – MMC
  • Zarządzanie przystawkami
  • Uruchamianie usług
 • NTFS
  • Nadawanie uprawnień do zasobów
  • Zarządzanie dyskami – tworzenie przydziałów dla użytkowników
  • Szyfrowanie
 • Ustawienie systemu Windows do pracy w sieci peer-to-peer
  • Konfiguracja właściwości protokołu TCP/IP: dobór adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej, serwerów DNS.
 • Komunikacja w sieci Windows
  • Wyszukiwanie komputerów i zasobów w sieci lokalnej
  • Udostępnianie zasobów w sieci
 • Zabezpieczanie systemu operacyjnego
  • Kopie zapasowe
  • Obrazy partycji

 

Szacunkowy koszt szkolenia w PLN netto: 600

 

ADMINISTRATOR SYSTEMU UNIX/LINUX

Administrator systemu UNIX

Kurs dwustopniowy w oparciu o system Debian


I stopień

Instalacja, konfiguracja systemu i środowiska lokalnego

Czas trwania - 15 godzin,

Realizowane zagadnienia:

Przegląd oprogramowania udostępnianego na licencji BSD,

Instalacja systemu Debian,

 • organizacja miejsca na dyskach dla nowego systemu,
 • przygotowanie nośnika instalacyjnego,
 • instalacja z nośnika CD, DVD lub z serwera FTP,

Konfiguracja zainstalowanego systemu,

 • konfiguracja sieci,
 • konfiguracja serwera X,
 • system pakietowania (porty),
 • składniki systemu - instalacja i deinstalacja,
 • dodatkowe oprogramowanie - instalacja i deinstalacja,

Konta i uprawnienia,

 • istota konta "superużytkownika" i jego wykorzystanie,
 • konto z ograniczonymi prawami w codziennej pracy,
 • podstawowe czynności administracyjne na kontach i plikach,

Zabezpieczanie systemów,

 • kopie zapasowe plików konfiguracyjnych,
 • obrazy dysków lub partycji,

II stopień

Konfiguracja serwera opartego na systemie UNIX

Czas trwania - 20 godzin,

Realizowane zagadnienia:

Instalacja systemu w środowisku tekstowym,

 • podział miejsca na dysku dla systemu Debian,
 • instalacja składników z naciskiem na narzędzia konsoli,
 • przygotowanie systemu do administracji zdalnej (ssh),

Administracja z poziomu wiersza poleceń,

 • zakładanie/kasowanie kont użytkowników,
 • zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników,
 • prawa dostępu do plików i katalogów,
 • inne polecenia,

Instalacja i konfiguracja serwerów,

 • serwer dhcp,
 • serwer ftp,
 • serwer http,
 • serwer dns,

Wstęp do programowania w powłokach,

 • zmiana domyślnej powłoki systemowej,
 • problematyka pisania skryptów,
 • przykłady zastosowań.

 

 

Szacunkowy koszt szkolenia w PLN netto: 1500

 

 

ADMINISTRACJA SIECIAMI

Dwustopniowe szkolenie (poziom podstawowy i zaawansowany) przeznaczone dla początkujących projektantów i administratorów sieci. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie praktycznych umiejętności. Większość zajęć to czynności manualne: przygotowanie okablowania sieciowego, łączenie komputerów, konfiguracja protokołu sieciowego. W ramach szkolenia przewidziana jest też diagnostyka sieci przyrządami pomiarowymi (testery sieci).

Realizowane zagadnienia:

Szkolenie dla osób początkujących

Czas trwania szkolenia 15 godzin

Wprowadzenie teoretyczne do sieci komputerowych

 • Topologie sieci
 • Osprzęt i okablowanie w sieciach – zaciskanie kabli UTP
 • Identyfikacja komputera w sieci – adres IP

Ustawienia routera ADSL

 • Konfiguracja Neostrady
 • Uruchamianie sieci bezprzewodowej
 • Ustawienie zapory sieciowej na routerze (firewall)
 • Przekierowania portów na routerze
 • Hasła serwisowe

Podsieci

 • Dobieranie odpowiednich adresów IP
 • Wydzielanie podsieci – projektowanie sieci dla konkretnej liczby komputerów
 • Tworzenie projektów sieci, przeprowadzanie symulacji poprawności przesyłania pakietów
 • Przeliczanie podsieci – ćwiczenia z systemem liczbowym binarnym i heksadecymalnym

Techniki pracy i administracji zdalnej

 • Programy VNC
 • Tworzenie wirtualnej sieci

Serwis Dyndns

 • Rejestrowanie domeny w serwisach Dyndns i NoIP
 • Praktyczne wykorzystanie nazw domenowych do zdalnej administracji routerem

Projektowanie i montaż sieci

Pomiary i diagnostyka

 

Szacunkowy koszt szkolenia w PLN netto: 600

 

 

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

Poniższe kursy są kompleksowym szkoleniem z technik tworzenia stron i serwisów internetowych. Na cały cykl składają się dwustopniowe szkolenia z następujących technik:

 • Projektowanie w technologii HTML:
  Czas trwania szkolenia 20 godzin

Kurs ten jest pierwszym z cyklu szkoleń. Przeznaczony jest dla osób rozpoczynających przygodę z tworzeniem witryn WWW. Uczestnicy kursu poznają strukturę strony internetowej, podstawowe języki projektowania stron, style CSS niezbędne do stworzenia profesjonalnej witryny WWW oraz podstawy JavaScript. Dodatkowo kurs został poszerzony o moduł graficzny pozwalając uczestnikom zapoznać się z podstawową obróbką zdjęć i przygotowaniem ich do umieszczania na stronach internetowych.
Kurs został skorelowany z certyfikatem europejskim ECDL Webstarter. 
Kurs jest przewidziany jest do realizacji dwustopniowej.

 • Projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem CMS (Joomla)
 • Czas trwania szkolenia 20 godzin

Szkolenie obejmuje projekt strony WWW z wykorzystaniem technologii CMS (System Zarządzania Treścią). Słuchacze poznają zasady instalacji, działania, zarządzania stroną WWW opartą o system Joomla.

 • PHP

Kurs dla programistów w języku PHP. Treści szkolenia ukierunkowane na wykorzystanie umiejętności programistycznych przy projektowaniu serwisów i aplikacji internetowych. Kurs ten jest kontynuacją i uzupełnieniem projektowania stron WWW w technologii HTML oraz projektowania stron z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią (CMS)

 

Szacunkowy koszt szkolenia w PLN netto: 1200

 

 

PROGRAMOWANIE W C++

Czas trwania szkolenia 25 godzin

Kurs przeznaczony jest dla początkujących programistów. Wymagana jest minimalna znajomość wymienionych języków programowania i tworzenia kodu. Kurs programowania w C++ jest wprowadzeniem do pakietu szkoleń skierowanych w szczególności do młodzieży szkół średnich przygotowujących się do matury z informatyki, oraz kandydatów na studia i studentów kierunków technicznych. Realizowana tematyka:

Struktura algorytmu

 • Wstęp do programowania w C++

1.     Pierwszy program w C++

2.     Budowa programu w języku C++

3.     Twój pierwszy program - opis działania

4.     Jak pisać poprawny i przejrzysty kod

 • Typy danych najczęściej stosowane w programowaniu.

1.     Zmienne i podstawowe typy danych

2.     Zmienne - Typ znakowy i typ tekstowy

3.     Zakres ważności nazwy obiektu, a czas życia obiektu

4.     Operator przypisania i operatory arytmetyczne

5.     Operatory inkrementacji i dekrementacji, relacji oraz operatory logiczne

6.     Przesłanianie nazw

7.     Typ wyliczeniowy enum

 • Strumienie i operacje wejścia/wyjścia
 • Instrukcje sterujące

1.     Instrukcja warunkowa if - podejmowanie decyzji w języku C++

2.     Instrukcja warunkowa switch

3.     Pętle w języku C++ - pętla for

4.     Pętle w języku C++ - pętla do while

5.     Pętle w języku C++ - pętla while

6.     Instrukcje break (Przerywanie pętli), goto, continue (Obsługa pętli i etykiet).

 • Funkcje w języku C++

1.     Podstawowe informacje o funkcjach. Pierwsza funkcja. Wywołanie funkcji.

2.     Zasięg funkcji i argumenty funkcji

3.     Funkcje - argumenty formalne i aktualne. Porównanie metod przekazywania argumentów do funkcji – przesyłanie przez wartość oraz przez referencję. Zwracanie wartości przez funkcję.

4.     Funkcje rekurencyjne w praktyce.

 • Tablice

1.     Tablice w języku C++. Podstawowy sposób organizacji danych.

2.     Tablice i pętle w języku C++. Efektywne zarządzanie danymi w C++

3.     Tablice i funkcje w języku C++.

4.     Przekazywanie tablic do funcji.

5.     Tablice wielowymiarowe.

 • Definicja, deklaracja, inicjalizacja - ważne pojęcia w języku C++
 • Jeszcze raz o przysłanianiu zmiennych w języku C++. Zasięg a dostęp do zmiennych.
 • Referencja (typ referencyjny) w języku C++. Znaczenie referencji w programowaniu w C++.
 • Klasa std:string

1.     Operacje na tekstach

 • Wskaźniki

1.     Typ wskaźnikowy - Adresowanie komórek, operator wyłuskania.

2.     Inicjalizacja, zasady, stałe wskaźniki.

3.     Operacje na kilku wskaźnikach

4.     Wskaźniki, referencje, typy proste. Porównanie typu wskaźnikowego i referencyjnego.

5.     Zastosowanie wskaźników wobec tablic

6.     Zastosowanie wskaźników w argumentach funkcji

7.     Dynamiczne rezerwowanie pamięci za pomoca operatorów new i delete

 • Literały, czyli stałe dosłowne w języku C++.
 • Przekształcenia typów w języku C++. Awansowanie, rzutowanie
 • Klasy.

1.     Typ definiowany przez użytkownika

2.     Składniki klasy

3.     Enkapsulacja

4.     Klasa a obiekt

5.     Funkcje składowe klas

6.     Nowa klasa nowy plik

7.     Konstruktory i destruktory

 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Operacje na plikach

1.     Zapis i odczyt z plików

 

Szacunkowy koszt szkolenia w PLN netto: 2500