PROJEKT INFO

Nowa jakość w oprogramowaniu

Program SPML

Program SPML to aplikacja służaca do monitorowania stanu pracy przenośników węglowych na kopalniach.