PROJEKT INFO

Nowa jakość w oprogramowaniu

Program KP1

Program KP1 służy do prowadzena okresowych raportów produkcji elementów betownowych.