PROJEKT INFO

Nowa jakość w oprogramowaniu

Predcoal

System PredCoal to nowoczesne narzędzie informatyczne mające na celu wsparcie działów mierniczo - geologicznych zakładów wydobywających węgiel kamienny metodami podziemnymi w zakresie szacowania jakości surowca poprzez:
• prognozowanie jakości węgla w złożu i poszczególnych jego pokładach na  podstawie zaawansowanej obróbki danych
jakościowych uzyskanych w wyniku opróbowania złoża,
• klasyfikowanie zasobów w złożu w oparciu o krajowe i międzynarodowe systemy klasyfikacji ,
• kreślenie cyfrowych map jakości  węgla, zapisywanych w formacie CAD