PROJEKT INFO

Nowa jakość w oprogramowaniu

Gastro

Program służy do prowadzenia prostej gospodarki magazynowej w obiektach małej gastronomi.